Home

Uib programmering

UiB tar nå opp nye deltakere til vårt nettbaserte innføringskurs, hvor du får lære grunnleggende programmering i Python. Etter gjennomført kurs vil du kunne implementere enkle dataprogram og være i stand til å bruke Python som støtteverktøy i ulike fagområder forstå korleis programmering kan nyttast for å løyse problem motivert frå studentens eigen fagspesialisering. Grunna tiltaka mot spreiing av SARS-CoV-2 er UiB stengd for undervising og gjennomføring av campus-eksamen. Våren 2020 er det følgande endringar i vurdering i emnet Dette kurset er en grunnleggende innføring i programmering i Python som er et aktuelt programmeringsspråk i forbindelse med de nye læreplanene i matematikk og naturfag. Kurset er beregnet på dem som vil ha en grunnleggende innføring og noen enkle eksempler på bruk i realfagene UiB starter nå opp et nettbasert kurs hvor deltagerne lærer grunnleggende programmering i Python. Etter gjennomført kurs vil du kunne implementere enkle dataprogram og være i stand til å bruke Python som støtteverktøy i ulike fagområder Er du matematikklærer og vil lære mer om algoritmisk tenking og programmering? Ta videreutdanning på deltid i programmering som læringsfremmende verktøy i matematikkfaget. Nytt opptak til våren, oppstart høsten 2021

Programmering: Nettbasert grunnkurs Etter- og

Funksjonell programmering er eit sentralt eksempel på det deklarative paradigmet, der eit program har ein dual tolking i tillegg til den operasjonelle, nemleg som ein formel med statisk meining uavhengig av nokon overgangar mellom programtilstandar Emnet gir ei innføring i grunnleggjande algoritmar, som sortering og kortaste sti. Sentralt står bruken av datastrukturar i dei studerte algoritmane, i tillegg til analyse av tids- og plassforbruket. Praktisk programmering er ein viktig del av emnet Hvordan få tak i det programmet du trenger? På UiB-PC kan du installere en del programvare selv. Se veiledninger for: Windows PC: Windows - Software Center Mac: Mac OS X: Managed Software Center Linux: Ubuntu Software Center Hvis du ikke finner programmet du trenger i Software Center, kan det skyldes at programmet krever lisens, ikke er tilgjengelig på UiB eller andre grunner

Hentet fra «https://it.uib.no/ithjelp/index.php?title=Programmering_av_talepost&oldid=22555 7434i Oppsett: tilgjengelighet Tilgjeng. (øverst til høyre) min status i displayet, trykk velg Muligheter - Tilgjengelig : kansellerer tidligere meldinger - Kurs angi dato DD.MM og trykk Angi - Opptatt angi dato tilbake DD.MM - Fri Angi dato tilbake DD.MM - Møte Angi dato tilbake DD.MM - Lunsj angi tidspunkt tilbake - Ute angi tidspunkt tilbake - Sykdom Angi dato. Hva kan jeg installere? Programmer tilgjengelig for nedlasting for privat PC kan deles inn i to grupper: Sitelisensprogramvare, det vil si programvare der UiB har lisens som dekker alle ansatte og (i noen tilfeller) studenter.Lisensavtaler som tillater bruk på privat maskin begrenser ofte bruksretten til jobb- eller studierelatert bruk Tiden ved Universitetet i Bergen er nå 09:40:41 8/11-2020 (+0100). Du bruker Internet-nummeret 157.55.39.77. Nummeret er i DNS registrert med navnet msnbot-157-55-39-77.search.msn.com.. Du er ikke koblet opp via Universitetet i Bergens nettverk.. Sist oppdatert 18/10-2010 av hm

Choose what results to return. Utdanning; Forskning; Bibliotek; For studenter; For ansatte; Om UiB. Om UiB; Strateg Slik legger du inn din personlige melding: . 1. Ring til 81049 fra nummeret som skal ha spesiell talemelding. Tast pin-kode og avslutt med firkanttast

Mål:Informatikk er studiet om utvikling av programvare. årsstudiet har som mål å gi en grunnleggande kompetanse i programmering. Studiet rettar seg mot studentar som allereie har ei utdanning i eit anna fagfelt og ynskjer seg programmeringskompetanse. Studiet rettar seg òg mot studentar som nyleg er ferdig med vidaregåande utdanning og ynskjer seg grunnleggjande programmeringskompetanse. For å benytte headset på telefon apparatet må det aktiveres (apparatet oppdager ikke headsettet selv). Det er et tegn for verktøy. Enten en skiftenøkkel (67 serien) eller et tannhjul (68 serien Gruppetimene er en utmerket mulighet til å spørre spørsmål, alle spørsmål gruppelederene ikke kan svare på vil bli send videre til undervisningsassistentene og foreleser. Vi oppfordrer til flittig bruk av Diskusjonssiden på mitt UiB. Tekniske spørsmål angående programmering rettes til Anna Maria Eilertsen Matematikkfaget har fått en sentral rolle i forbindelse med undervisning i programmering med fagfornyelsen. Denne boka gir matematikklæreren et godt grunnlag for å inkludere programmering i undervisningen.«Programmering for matematikklærere» er en innfør En revisjon av denne forskjellen (1791) ble ikke funnet. Dette skyldes som regel at en gammel forskjell-lenke er fulgt til en side som er slettet

UiB - Universitetet i Bergen; Browse pages. Configure Space tools. Attachments (3 INF100 Grunnkurs i programmering INF101 Vidaregående programmering INF102 Algoritmar og datastrukturer INF112 Systemutvikling INF122 Funksjonell programmering INF214 Multiprogrammering INF222 Programmeringsspråk INF226 Programvaresikkerheit INF250. Vi hører stadig at programmering skal inn i flere fag. Hva innebærer det å bruke programmering i naturfag? På denne workshop'en får du noen eksempler og får prøve det litt på din egen maskin. Du trenger ikke ha forkunnskaper, men delta gjerne på introduksjon til programmering kl. 10.15-11.00. Emil Thune, lektor, Olsvikåsen. I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet programmering. det å programmere det å programmere. Resultat pr. sid Programmering handler om å løse problemer og skape nye dataverktøy. Her blir du også kjent med store, komplekse systemer. Kunnskapen fra studiet ligger til grunn i alle digitale løsninger vi bruker: fra apper, informasjonsbaser, nettsider, store komplekse datasystemer til avanserte medisinske instrumenter

DASP101 - Programmering og søkestrategier. Innhold Forrige Neste Opp. Definisjoner (defparameter symbol uttrykk [streng]) (defvar symbol uttrykk [streng]) Deklarer symbol som en global variabel og bind symbolet til uttrykkets verdi. Strengen er dokumentasjon. (defun symbol (parameter*) [streng] uttrykk* Les denne saken på UiOs nettsider. Oppbygging og gjennomføring. Bachelorprogrammet Informatikk: programmering og systemarkitektur er et fulltidsstudium over tre år som gir 180 studiepoeng Koding, eller programmering, er det vi kaller de språkene som lar oss kommunisere med datamaskiner, der vi skriver algoritmer for å få datamaskinen til å gjøre det vi vil. Det finnes tusenvis av ulike programmeringsspråk, tilpasset ulike formål. I skolesammenheng er det de blokkbaserte språkene Scratch og MakeCode som dominerer, sammen med tekstspråket Python En revisjon av denne forskjellen (2732) ble ikke funnet. Dette skyldes som regel at en gammel forskjell-lenke er fulgt til en side som er slettet Kjente matematiske problemer som kan løses konstruktivt ved hjelp av programmering Kritisk kompetanse innen teknologi og matematisk modellering Undervisningen går på deltid over ett studieår høst/vår og består av totalt 6 studiesamlinger ved UiB, 3 i høstsemesteret og 3 i vårsemesteret

DASP101 - Programmering og søkestrategier. Innhold Forrige Neste Opp. Lister og sekvenser Noen av nedenstående funksjoner fungerer bare på lister, andre også på strenger. (assoc nøkkel liste) Søk i listen etter den første listen som begynner med nøkkelen. (assoc 'noun '((pronoun him her INF102 18H / Algoritmar, datastrukturar og programmering. View Course Stream Coming Up View Calendar Nothing for the next week. DASP101 - Programmering og søkjestrategiar. Innhald Førre Neste Opp. Kontroll (and uttrykk*) Evaluer uttrykkene, gi nil hvis et uttrykk gir nil, ellers gi verdien til siste uttrykk. (and t t) gir t. (and t nil) gir nil. (apply funksjon argumentliste) Bruk funksjonen på argumentene i argumentlisten. (let ((f '+) INF101 19V / Objektorientert programmering Emneinnhaldet er eit tilbod gjennom ein CC Namngjeving - Del på same vilkår BY-SA -lisens. Innhaldet i emnet er underlagt denne lisensen om ikkje anna er notert Her vil du få en introduksjon til programmering i matematikk og naturfag, som innledning til to parallelle workshops om i programmering hhv. i matematikk og naturfag. Disse vil gå 11.15 - 13.00. Johan Lie, førsteamanuensis, Matematisk institutt og Emil Thune, lektor, Olsvikåsen videregående skole. Jusbygget, Auditorium 4, 10.15 - 11.0

Grunnleggende innføring i programmering

Programmering vil kunne brukast til å løyse nye og fleire typar oppgåver i matematikk enn tidlegare, bidra til utforsking og problemløysingsevne, auke forståing hos elevane og verke motiverande, samt at det er ein framtidsretta kompetanse Inf109 - Programmering for realister Uke 5 I denne leksjonen skal vi se på hvordan vi kan lage våre egne vinduer og hvordan vi bruker disse INF100 Innføring i programmering: Vår 2019: INF100 Innføring i programmering: Høst 2019: INF100 Innføring i programmering: INF100 Innføring i programmering: INF101 Objektorientert programmering: Vår 2019: INF101 Objektorientert programmering: INF102 Algoritmer, datastrukturer og programmering: Høst 2019: INF102 Algoritmer. Disse nettsidene benytter cookies (informasjonskapsler). Ved å bruke nettsidene, samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser.Godta Les me

Universitetet i Bergen - Innføring i programmering

Programmering av fravær på fasttelefon; UiBs interne telefonbok; Rutiner for arbeidsgivers dekning av mobil, bredbånd, m.m. Alle sider om telefoni; Fasttelefoni. IT-avdelingen drifter, vedlikeholder og utvikler tjenester knyttet til fasttelefonene ved UiB • Lineær programmering (LP) - Verktøy utviklet for planlegging av militære operasjoner under 2. verdenskrig - Program = plan for iverksetting av ulike aktiviteter 27/3-2007 Lineær optimering - Endre Bjørndal 4 Eksempler på anvendelser (LP+) • Bestemmelse av optimal produktmiks • Utforming av kostnadseffektive dietter (oprifter Bioinformatikk handlar om utvikling og bruk av informatikkmetodar for å løyse utfordringar innanfor molekylærbiologi og medisin. Moderne molekylærbiologi generer særs store mengder data og er dermed heilt avhengig av avanserte informatikkmetodar. I dag er det for eksempel mogleg å bestemme genomet (samla genetisk materiale) for enkeltpersonar

Emneoversikt. Hopp til i dag. Link to full syllabus in PDF form (in norwegian UiB slo Oxford i programmering. Kim E. Andreassen. Publisert fredag 13. november 2009 - 10:46. Laget Rule 110 fra UiB kom på en hederlig 19. plass under den nordeuropeiske finalen i programmering forrige helg. Den nordeuropeiske finalen til VM i programmering ble avholdt forrige helg

Algoritmisk tenkning og programmering i matematikkfaget

Dette kurset kjøres i samarbeid med Høgskolen i Bergen, og er åpent for studenter ved Institutt for informatikk, UiB. INF 101 - Videregående Programmering (Prog. II) (Våren 2006) INF 329 - Utvalgte emner i programutviklingsteknologi: Utvikling av sikre applikasjoner (Høsten 2005 INF101 Våren 2018. Informasjon blir primært lagt ut på kursets hjemmeside på retting.ii.uib.no. Pensumoversikt; Fremdriftsplan; For hjelp / spørsmål, ta kontakt på labben, post i Facebook-gruppen eller på diskusjonsidene her på Mitt UiB, eller ta direkte kontakt med forelesere eller gruppeledere.. Generell info om oppgaver og slike ting blir lagt ut på https://retting.ii.uib.no. Tips om vanlige fallgruver under programmering. Utvalgte problemstillinger som illustrerer programmeringskonsepter, inklusive utvikling av et spill, med vekt på testing med JUnit. Beskrivelse av vesentlige metoder fra alle klasser i Javas standardbibliotek som benyttes i eksemplene

Hun har en bachelorgrad i journalistikk fra UiB og er nå i slutten av sitt masterløp. Les mer. Dette kan vi tilby - Reportasjeledelse - Metodekompetanse - Formidlingskompetanse - Stipender til journalistiske prosjekter - Veiledning av studenter ved masterprogram for undersøkende journalistikk, UiB Hopp til innhald. Dashbord. Påloggin Programmering og webutvikling ; Oblig 5 INFO132 v14 @ UiB Nyeste artikler - Populære apper som brukes til VPN- og annonseblokkering samler inn persondata i det skjulte - Roboter og algoritmer blir våre nye,. I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet programmeringsspråk. kunstig språk brukt i edb-programmering kunstig språk brukt i edb-programmering UiB NTNU Spesialiseringa i bachelorprogrammet i datateknologi er på til saman140 studiepoeng som består av følgjande emne: INF100€Grunnkurs i programmering INF101€Vidaregående programmering INF102€Algoritmar og datastrukturer INF112€Systemutvikling INF122€Funksjonell programmering INF214€Multiprogrammering INF222.

Funksjonell programmering Universitetet i Berge

 1. å lære enkel men god programmering, å lære om søking som grunnleggende metode for problemløsing, å gjøre fingerøvelser i prosessering av skriftspråk
 2. Bergen - UiB. Hei! Vi er en gjeng studenter fra Universitet i Bergen som er opptatt av sikkerhet. Vi vil arrangere sporadiske kodekvelder med tanke på sikkerhet. Følg oss på Facebook for løpende informasjon
 3. Inf109 - Programmering for realister Uke 3 - Andre dag I denne leksjonen skal vi gjøre oss ferdig med streng-behandling samt se på hvordan vi kan lese og skrive til en ekstern fil. a) Formatert utskrift Ofte er det nyttig å kunne kontrollere hvordan ting blir skrevet ut. For eksempel ser det lang
 4. UiB NTNU; Spesialiseringa i bachelorprogrammet i datate= knologi er p=C3=A5 til saman140 studiepoeng som best=C3=A5r av f=C3=B8lgjan= de emne: INF100 Grunnkurs i programmering INF101 Vidareg=C3=A5ende programmering INF102= Algoritmar og datastrukturer INF112 Syst= emutvikling INF122 Funksjonell programmering INF214 Multiprogrammering INF222 Pro= grammeringsspr=C3=A5

Algoritmar, datastrukturar og programmering

INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering 1) Høst 2004: INF102 Algoritmer, datastrukturer og programmering: Høst 2004: INF121 Programmeringsparadigmer: Høst 2004: Annet Se dokument; 12 Institutt for informatikk: FS-rapport - Høst 2004: Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no. Ansvarlig:. programmering i løpet av første studieår. Emnet gis i regi av Institutt for informatikk, men ulike fagnære eksempler og problemstillinger integreres i samarbeid med de ulike studieprogrammene. Gruppen skal utforme et forslag til hvordan et slikt emne bør utformes med hensyn til innhold o INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering 1) Høst 2017: INF101 Videregående programmering (Programmering 2) Vår 2017: INF102 Algoritmer, datastrukturer og programmering: Høst 2017: INF109 Dataprogrammering for naturvitenskap: Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no. Ansvarlig:.

Kort om emnet. En fortsettelse av emnet INF1000 - Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført).En videre innføring i sentrale begreper innen objektorientering: subklasser, abstrakte klasser, grensesnitt og virtuelle metoder UiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter UiB > Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet > Institutt for informatikk > Enhet Utdanningsmelding Periodiske evalueringer emne (3-årlig) / INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering 1) Vår 2007: INF101 Videregående programmering (Programmering 2) Vår 2007: INF102 Algoritmer, datastrukturer og programmering

Ved lineær programmering kan man, ved bruk av dualitetsprinsippet, løse ut for en entydig opsjonspris. Denne metoden viser seg å være en meget fleksibel metode for prising av amerikanske opsjoner. Dette illustreres ved forkjellige eksempler, både ved regning og ved hjelp av dataprogram INF236 Parallell programmering: Vår 2015: INF237 Algoritme-engineering: Vår 2015: INF246 Informasjonsnettverk: Vår 2015: INF247 Kryptologi: Vår 2015: INF270 Lineær programmering: Høst 2015: INF283 Innføring i maskinlæring: Høst 201

dc.contributor.author: Finstad, Mathias: dc.date.accessioned: 2020-06-26T04:30:25Z: dc.date.available: 2020-06-26T04:30:25Z: dc.date.issued: 2020-06-25: dc.date.submitte Inf109 - Programmering for naturvitenskap Uke 2 - Andre dag a) Ulike typer variabler Så langt i kurset har vi sett variabler som enten er heltall (int), flyt-tall (float), strenger og lister. Vi kaller dette for typen til variabelen. I Python vil typen til en variabel være avhengig av verdien den sist ble tildelt Hei! Sitter å arbeider med obligatorisk oppgave 4 i INFO132 ved UiB, og jeg har kjørt meg litt fast på et par ting. Ville satt utrolig stor pris på hjelp! For å gi oversikt: vi bruker boken Objects first with Java, a Practical Introduction Using BlueJ - og dermed programmet BlueJ. Her er en overs..

- en fleksibilitet i spesifikasjoner og programmering som frigj r oss fra dagens syntaktiske fengsel, koblet til pragmatikken for utvikle og vedlikeholde effektive, velfungerende program. L ringsm l Undervisning i spesialemne p mastergrads- og doktorgradsniv . Undervisningssemester Uregelmessig Undervisningsspr k Norsk. Engelsk ved behov dc.contributor.author: Halvorsen, Trond Arne: eng: dc.date.accessioned: 2008-11-14T12:39:31Z: dc.date.available: 2008-11-14T12:39:31Z: dc.date.issued: 2007: en

Energiutdanning ved UiB on Vimeo

MBA i teknologiledelse fra Harvard og MIT i tillegg til master i Geologi fra UIB. Har lang erfaring med teknologi-utvikling i start-up selskap samt utbredt kunnskap innenfor programmering og AI. Jonas aas torland Chief development Officer / CdO Toggle navigation Bergen Open Research Archive - UiB BORA. English; norsk; norsk . English; norsk; Logg inn; Toggle navigatio

Staff at Department of Information Science and MediaKortsenteret | Universitetet i BergenInformasjonsvitskap, master, 2 år | Universitetet i Bergen

Oppretting av studier ved UiB Søknadsskjema August 2019. 2 DET MATEMATISK -NATUR VITSKAPELEGE FAKULTE T Søknad om oppretting av Årsstudium i informatikk programmering MAT101 Brukarkurs i matematikk I INF140 Introduksjon til datatryggleik 2 V 10 stp. INF101 Objektorientert programmering 10 stp. INF115. This item is provided in Norwegian only. There is ample information in English about Lisp, see the links on the course page INFO132 - grunnkurs i programmering. INFO132 er en introduksjon til objektorientert programmering bygget på en tilnærming til materialet hvor innfallsvinkelen går via objekt og deres oppførsel istedenfor språkkonstruksjoner. Kurset er basert på praksis. Manager: Solveig Bjørnestad; Hopp over Navigasjon. Navigasjon. Hjem. FAQ Inf109 - Programmering for naturvitenskap Uke 9 - While-løkker Så langt har vi bare sett for-løkker hvor det alltid har vært gitt hvor mange ganger løkken skal utføres. Men i mange sammenhenger kan vi ikke forutsi antall iterasjoner vi vil at en løkke skal bli utført Programmering er ikke bare obligatoriske oppgaver, men også morsomme sideprosjekter, programmeringskonkurranser og alt i mellom. Dette blir en kveld med en introduksjon til hvordan programmeringskonkurranser fungerer, hvordan løse, teste og levere dem samt tips og triks fra veteraner, blant annet fra en av de som vant Kodekampen arrangert av Bekk

 • Polizei oberfranken presse.
 • Ballettschule feuerbach.
 • La catrina tattoo mann.
 • Ford fusion vanliga fel.
 • Getallen generator bingo.
 • For lite østrogen.
 • Remicade kreft.
 • Logan paul klær.
 • Tylft definisjon.
 • Das fahle pferd bibel.
 • Hva koster bryllup hardingasete.
 • Ds 7 crossback hybrid.
 • Ramona egger.
 • Pubg steam forum.
 • Typisk halloween mat.
 • P3 dokumentär serie.
 • Pirates of the caribbean at world's end rollebesetning.
 • Stavanger maritime museum.
 • Veien til førerkortet motorsykkel pdf.
 • Campaign url builder.
 • Uran atombombe.
 • Kabi ufc.
 • Fleetwood mac rumours.
 • Litauiska fraser.
 • Skiflohmarkt münchen 2018.
 • Besen bauer sontheim.
 • Share codes online.
 • Lykter nille.
 • Jula mjøndalen åpningstider.
 • Det skjedde i de dager at det gikk ut en befaling.
 • The imperial march piano sheet.
 • Fargegata stavanger.
 • Amy macdonald top gear.
 • 8 mm vaier.
 • Den franske revolusjon daria.
 • Limp bizkit fred durst.
 • Arzberg porzellan werksverkauf.
 • Kappa historia.
 • Bilxtra tromsø åpningstider.
 • Torpa kommune.
 • Actieve groepsreizen.